Tuin Villa Valk

Tuin villa valk

Plaats

Ter Aar

Jaar

2007 – 2010

Opdrachtgever

Familie Valk

 

Tuin villa valk

Plaats Ter Aar

Jaar 2007 – 2010

Opdrachtgever Familie Valk

 

opdracht

Op basis van het villaontwerp van ONX architecten is een schetsplan gemaakt voor deze landschappelijke tuin in Ter Aar. Basis is het landschap met de karakteristieke opstrekkende slagenverkaveling.

 

huis ontwerp onx-architecten

landschap

De cultuurhistorie is nog goed af te lezen in het gebied. Een kort historisch onderzoek wees uit dat het plan onderdeel vormt van de bovenlanden van Ter Aar met aangrenzend een veenplas. Het gebied heeft een kenmerkend dorpslint, dat gedeeltelijk is aangetast door forse bedrijfsbebouwing en kassen. Het gemeentelijk en provinciaal beleid is er op gericht de hoeveelheid kassen in dit gebied terug te brengen en de zichtlijnen en het open karakter te herstellen.
Onderdeel van de opdracht was dan ook een gedegen argumentatie om gemeente en provincie te overtuigen dat in tegenstelling tot een oud kassencomplex deze moderne villa met dit volume in te passen is in het open veenweide landschap.

ontwerp

De nieuwe woning wordt zover mogelijk naar achteren maar nog binnen het lint geplaatst. De bestaande woning wordt gesloopt en aangevuld met nieuwe bomen om zo met het bestaande boombestand aan te sluiten op het oorspronkelijke lint. Dit zal een groene buffer te vormen tussen weg, huis en landschap. Vanaf de woning worden de oorspronkelijke waterlopen hersteld en deels verbreed, waarmee drie lange stroken grasland ontstaan. Door vergraving ontstaan drie verschillende graslandmilieus, waarmee in de toekomst een diversiteit aan inheemse vegetatie zich kan ontwikkelen.

huis en tuin

Om de relatie tussen woning en tuin te realiseren, is op 1 kavel een doorgaande keermuur geplaatst die tevens onderdeel is van het huis. Deze keermuur heeft aan het eind een aantal spuwers die de schaal van de tuin accentueren.

PROJECTEN

 

alles   |   landschap   |   stad   |   tuin