nevenactiviteiten

Nevenactiviteiten

Commissies

Het is een nadrukkelijke keuze het ontwerpen te combineren met advieswerk in commissies.

lid kwaliteitsteam Crailo Bussum, Laren, Hilversum

vanaf 2019

In 2017 hebben de gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren het 40 hectare tellende gebied Crailo aangekocht van de provincie Noord-Holland. Het voormalige kazerneterrein Crailo is misschien wel de meest begeerde ontwikkellocatie in ’t Gooi. Het integrale kwaliteitsteam met naast Marlies van Diest voor landschap, Ton Schaap stedenbouw en Bas van de Griendt duurzaamheid ondersteunt het projectbureau in het ontwikkelen van de plannen.

voorzitter Commissie voor Welstand en Monumenten Zaanstreek

vanaf 2015

De Zaanstreek omvat de gemeenten Zaanstad, Wormerland, Oostzaan. Een interessant gebied met een mooie mengeling van stad en landschap. Van kleinschalige dorpsuitbreidingen tot structurele aanpassingen als het Inverdam project in het centrum van Zaanstad.


lid Qteam Duin kustzone Almere Poort

vanaf 2013

Het woongebied DUIN omvat straks ongeveer 3000 woningen die midden in een landschap van duinen, strand en bos komen te staan. Aan het Q-team de opdracht om de uitvoering van de plannen van BVR en Zus te begeleiden en steeds te toetsen aan de oorspronkelijke ambities.

lid Adviesraad Ruimtelijke Ontwikkeling, provincie Noord-Holland

2010 – 2015

Marlies van Diest is lid van de nieuwe Adviesraad Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO). De ARO adviseert Gedeputeerde Staten over ruimtelijke kwaliteit bij procedures voor nieuwe ontwikkelingen in landelijk gebied, als nut en noodzaak zijn aangetoond en een oplossing binnen bestaand bebouwd gebied onmogelijk is.

voorzitter Q-team Rijnboog te Arnhem

vanaf 2009

Doel van het Q-team is de samenhang tussen de verschillende bijzondere projecten in het gebied te stimuleren, maar ook steeds aandacht te vragen voor de aansluiting op het openbaar gebied. Naast architectuur zal de inrichting van de openbare ruimte een belangrijk speerpunt zijn van het team.

voorzitter Welstands en Momumentenkamer Hilversum

2005 – 2009

Als geboren en getogen Kortenhoefse en is voor mij deelname aan de welstandscommissie een manier om iets te doen met mijn betrokkenheid met de plek waar ik vroeger, en nu nog steeds, regelmatig kom. De rol van de commissie in het planvormingstraject en het moment van adviseren waren de belangrijkste aandachtspunten.

waarnemend voorzitter Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Leiden

2001 – 2007

De uidaging in Leiden vormen de grootschalige stedenbouwkundige opgaven, die de gemeente zichzelf ten doel heeft gesteld. Zo worden er adviezen gevraagd voor de plannen rond het stationsgebied en de structuurvisie Leeuwenhoek. De aanwezigheid van stedenbouwkundigen, architecten, kunst,- architectuur en bouwhistorici garandeert een brede en zinvolle discussie over kwaliteit.  

voorzitter commissie Ruimtelijke Kwaliteit Bussum

2000 – 2008

De Bussumse politici onderschrijven het belang van de ruimtelijke kwaliteit volledig. Zo worden Openbare Ruimte-plannen van de gemeente standaard ter beoordeling gegeven aan de commissie. Over zaken als bebouwingsoppervlakken, die vanuit bestemmingsplannen weliswaar mogen, maar die in gevoelige gebieden als het Spieghel discutabel zijn, worden intensieve discussies gevoerd.

lid Welstandscommissie ‘s Graveland

1992 – 2000

In (mijn geboortedorp) ’s Graveland vormt de heldere stedenbouwkundige opzet een  randvoorwaarde voor kwaliteit: een lintdorp met doorzichten naar het achterliggende landschap en de bijzondere opbouw met een reeks van landgoederen. 

testimonial

Marlies denkt vanuit de materie en is goed op de hoogte van bomen, planten, straatstenen, zon, wind… Ze is echt een vakvrouw met kennis van materialen. Ze heeft een missie om het gebied natuurrijker te maken met vogels en insecten. Die vakmanschap weet ze vast te houden. Van begin tot eind.

– Anna Vos, stedenbouwkundig lid kwaliteitsteam Duin Almere –