landschap  stad  tuin

 

pijl

LANDSCHAP
STAD
TUIN

 

pijl

Bureau Marlies van Diest is een ervaren ontwerpbureau op het gebied van het landschap, de stad en de tuin. Vanaf 1990, de start,  is een rijk en gevarieerd opdrachtenpakket uitgevoerd in de verschillende werkvelden. De website geeft hier een selectie van. Het netwerk van personen en bureaus uit verschillende disciplines waarmee wordt samengewerkt geeft grote flexibiliteit om voor zowel grote als kleine opdrachten de geschikte teams samen te stellen, maar blijven de kosten beperkt.

landschap

Bij de landschappelijke opgaven speelt tijd een belangrijke rol. Hoe kan in de tijd de ruimtelijke kwaliteit gegarandeerd worden. De verschillende groeistadia van een boom in de tijd als metafoor voor de beheersbaarheid van het landschap. In de onderzoeksopdrachten wordt gezocht naar een concrete uitwerking van abstracte begrippen en principes.

stad

De stedelijke inrichtingsprojecten variëren van openbare ruimteplannen tot concrete inrichtingsplannen voor straten en pleinen. Kennis van verkeerstechnische aspecten (CROW-regels), materialen, technische details, kosten van uitvoering en beheer maken dat de complexe opgaven beheersbaar worden. De communicatie naar buiten toe vormt steeds meer een onderdeel van de opgave. Nieuwsbrieven, bewonersavonden, informatiepanelen, zowel inhoudelijk als qua grafische vormgeving, kunnen wij verzorgen.

tuin

Ontwerpopdrachten voor tuinen zijn een klein maar wel bijzonder onderdeel van de werkzaamheden. De beschermde omgeving maakt een meer experimentele aanpak van materialen en concepten mogelijk. Toch blijft eenvoud en aandacht voor de landschappelijke context ook hier de ontwerpfilosofie.

LEF

“Ik herinner me het lef waarmee Marlies het eerste concept kwam toelichten voor een zaal vol kritische, stugge Katwijkers. Ze voelde precies aan wat er speelde, maar hield het luchtig. Heel knap zoals ze dat deed.”

– Bert van der Meij,  Bewoner van de Boulevard in Katwijk –

cultuurhistorische waarde

“We gaan niet uit van het gebouw, maar van het landschap dat er al vierhonderd jaar ligt. Precies dàt was de basis voor de werelderfgoed-erkenning en daarmee pakt ze precies beet wat ons drijft. Zij formuleert wat wij hier dagelijks roepen.

 – Han Hefting, wethouder gemeente Beemster –

echt luisteren

“Ze krijgt dingen voor elkaar en weet verschillende belangen bij elkaar te brengen. Vooral doordat ze écht kan luisteren en zaken helder verwoordt. Ze heeft een grote interesse en kennis van zaken. Ook op detailniveau.

– Hilde de Boer, vml. Hoofd afdeling Ruimtelijk Ontwerp, Stadsdeel Amsterdam-Centrum, coördinator bureau Wereld Erfgoed Grachten Amsterdam –

oplossingen

“Tegelijk staat ze open voor kritiek en vindt ze praktische oplossingen voor concrete problemen”

– Gijs Frencken, stedenbouwkundige gemeente Arnhem –

betrokken en deskundig

“Mensen voelen dat Marlies vanuit échte betrokkenheid, deskundig meekijkt voor een zo goed mogelijk resultaat. Zo brengt zij bij meningsverschillen alle betrokken partijen bij elkaar om samen naar werkbare oplossingen te zoeken.”

– Arie Gouka, Wethouder Ruimtelijke Ordening, Gemeente Bussum (1993-2010) –

een vakvrouw met kennis van materialen

“Marlies denkt vanuit de materie en is goed op de hoogte van bomen, planten, straatstenen, zon, wind… Ze is echt een vakvrouw met kennis van materialen. Ze heeft een missie om het gebied natuurrijker te maken met vogels en insecten. Die vakmanschap weet ze vast te houden. Van begin tot eind.”

– Anna Vos, stedenbouwkundig lid kwaliteitsteam Duin Almere –

gelaagdheid in tijd en ruimte

“Marlies is heel kundig en betrokken. Ze weet waar ze het over heeft en kan het goed toelichten. Ze komt niet van een andere planeet. We werken altijd al met landschappers. Wij weten zelf ook veel maar juist de extra kennis over de gelaagdheid in tijd en ruimte voegt veel toe.”

Henk Hartzema, stedenbouwkundige studio Hartzema

het is geen kunstje

“Haar inhoudelijke en verbindende kwaliteiten doet ze op een heel persoonlijke manier. Het is geen kunstje. Wat ze vertelt meent ze ook echt. Een fijn mens om mee samen te werken. Stevig en niet te eigenwijs om het beter te weten.”

Mark Smit, Res & Smit –

ideeën om zetten in een product

“Marlies heeft veel oog voor wie we werkelijk zijn. Ze voelt goed aan wat we als organisatie nodig hebben en wil dat de dingen echt slagen. Zij weet ideeën om te zetten in een product. Dat is belangrijk richting bestuurders en het bereiken van betrokkenheid.”

Pauline Dirks, stedenbouwkundige gemeente Goeree Overflakkee –

nieuwste berichten

Meer weten?