Gebiedsvisie Kasteel Endegeest

kasteel endegeest

Plaats

Oegstgeest

Jaar

2017

Opdrachtgever

Gemeente Oegstegeest

kasteel endegeest

Plaats Oegstgeest

Jaar 2017

Opdrachtgever  Gemeente Oegstegeest

 

opdracht

Een visie op de buitenplaats rondom kasteel Endegeest. Dat was de opdracht aan Studio Hartzema en Marlies van Diest. Met de verkoop van het kasteel ontstaat er een nieuwe situatie die vraagt om herijking van het bestemmingsplan, maar vooral om een visie op de toekomst. Aan de hand van analyses, verkenningen en een aantal gesprekken met diverse stakeholders is een ambitiedocument opgesteld.

historie

Het kasteel gelegen op het uiterste puntje van de doorgaande strandwallenzone aan de rand van het stroomgebied van de Oude Rijn vind zijn oorsprong ver in de middeleeuwen. Het latere landgoed kent zijn oorsprong in de 17e eeuw. Uit historisch kaartonderzoek is gebleken dat in de bestaande groenstructuur nog grote delen uit het ontwerp van 1821 herkenbaar zijn. Een gedetailleerde bomeninventarisatie gaf inzicht in de leeftijdsopbouw van het monumentale boombestand op het landgoed. 

historie

Het kasteel gelegen op het uiterste puntje van de doorgaande strandwallenzone aan de rand van het stroomgebied van de Oude Rijn vind zijn oorsprong ver in de middeleeuwen. Het latere landgoed kent zijn oorsprong in de 17e eeuw. Uit historisch kaartonderzoek is gebleken dat in de bestaande groenstructuur nog grote delen uit het ontwerp van 1821 herkenbaar zijn. Een gedetailleerde bomeninventarisatie gaf inzicht in de leeftijdsopbouw van het monumentale boombestand op het landgoed. 

toekomstvisie

De verkoop van het Kasteel was voor de gemeente reden om de studie in gang te zetten. Duidelijk is dat het monumentale groene raamwerk, geënt op de historie, behouden moet blijven en daarmee de drager voor toekomstige ontwikkelingen.

Testimonial

“Marlies is heel kundig en betrokken. Ze weet waar ze het over heeft en kan het goed toelichten. Ze komt niet van een andere planeet. We werken altijd al met landschappers. Wij weten zelf ook veel maar juist de extra kennis over de gelaagdheid in tijd en ruimte voegt veel toe.”

 – Henk Hartzema, stedenbouwkundige studio Hartzema – 

PROJECTEN

 

alles   |   landschap   |   stad   |   tuin