landschapsprofiel Kop van Goeree

Kop van Goeree

Plaats

Goeree-Overflakkee

Jaar

2019 – 2020

Opdrachtgever

Gemeente Goeree-Overflakkee

 

opdracht

In opdracht van de gemeente Goeree-Overflakkee is een gebiedsvisie ontwikkeld. De landschappelijke kwaliteiten van de kop van het eiland staan onder druk. In het gebied is behoefte aan duidelijkheid, zodat de spanning tussen behoud en ontwikkeling wordt voorkomen. Het is belangrijk dat het dorp zijn karakter niet verliest, al moet er ook ruimte blijven voor vernieuwing.

 

landschap leidend in het ontwerp

Op de Kop van Goeree-Overflakkee spelen drie verschillende landschappen een belangrijke rol in het gebied, de zandwallen; de polder en de strand- en duinen. Deze drie landschappen zijn drager in het plan. De bodem en het type landschap zijn daarbij leidend. Het is bepalend voor gebruik, beeld en bebouwingsdichtheden en biedt het inspiratie voor landschappelijke inpassing. Het dorp wordt meer verbonden met het landschap en de contrasten versterkt.

vijf kwaliteiten

In het gebied zijn vijf waardes opgesteld: contrast, openheid, drukte en rust, het verhaal en waterbewustzijn.

Openheid is kostbaar zoals het kleinschalige kantwerk van openruimtes in het zandwallengebied. Het principe van dynamiek aan de rand en rust in het midden is uniek. Het handhaven en hergebruiken van de monumenten en karakteristieke en authentieke panden, voorkomt nieuwbouw. De cultuurhistorische elementen worden benut en het verhaal wordt verteld. Het belang van water is onlosmakelijk verbonden met een eiland. De grote wateren om het eiland dragen bij als grootste kwaliteit.

de vraag stellen

De vijf waardes contrast, openheid, drukte en rust, het verhaal en waterbewustzijn zullen sturend zijn bij elke ontwikkeling op elk schaalniveau. De landschapstypes, de zandwallen, de polder en stand- en duinen, vormen de basis bij de transformatieopgaves. Bij elk initiatief worden de volgende vragen gesteld: In welk landschap bevindt mijn initiatief zich, heeft mijn initiatief effect op de openheid, vormt het een bijdrage aan de gevarieerdheid, welk verhaal heeft zich op de plek afgespeeld en waar gaat het zoete water heen? Ofwel: op welke wijze kan mijn initiatief een positieve bijdrage leveren aan elk van die vijf waardes? Zo blijft Goeree zijn karakter behouden en blijft er ruimte voor vernieuwing. 

Testimonial

Marlies heeft veel oog voor wie we werkelijk zijn. Ze voelt goed aan wat we als organisatie  nodig hebben en wil dat de dingen echt slagen. Zij weet ideeën om te zetten in een product. Dat is belangrijk richting bestuurders en het bereiken van betrokkenheid.

 – Pauline Dirks, stedenbouwkundige gemeente Goeree Overflakkee – 

PROJECTEN

 

alles   |   landschap   |   stad   |   tuin