Park Vogelenzang

Park Vogelenzang

Plaats

Bennebroek

Jaar

2016 – 2017

Opdrachtgever

GGZ-Ingeest

 

Park Vogelenzang

Plaats Bennebroek

Jaar 2016 – 2017

Opdrachtgever GGZ-Ingeest

 

opdracht

Maak van het ziekenhuisterrein van GGZ InGeest een landelijk terrein waarin functies als zorg, wonen en werken elkaar liefst versterken, maar in elk geval niet bijten.” Zo was de opdracht aan Studio Hartzema en Marlies van Diest. Daarbij ligt de focus op een samenhangend en landschappelijk terrein met diverse functies, waarbij het zwaartepunt ligt bij woningbouw.

 

gesamtkunstwerk

Het terrein gelegen op de binnenduinrand met een zeldzaam binnenduinbos en prachtig parkbos heeft zijn oorsprong als 16e eeuwse buitenplaats, maar juist vanwege de vestiging in 1924 van het instellingen terrein met bijpassende gebouwenensemble van A.T. Kraan aangewezen als gemeentelijk monument. Uniek is dat gebouwen en stedenbouw en landschap ontworpen is door één en dezelfde architect.

het geheel is meer dan de som der delen

In een intensief participatie traject met een focusgroep waar belanghebbenden en geïnteresseerden uit de omgeving van het terrein zitting in hadden, zijn aan de hand van een viertal thema’s  de waardes van het terrein en de (woon)potenties benoemd. Belangrijkste uitgangspunt was daarbij dat de opgave niet uiteen zou vallen in allerlei deelbelangen, maar het einddoel steeds voorop zou blijven staan.

landschap als drager

Het landschap vormt de basis voor de herontwikkeling; een groen woongebied waarbij de zorgfunctie op het terrein behouden blijft middels een ‘zachte zonering’ en er ruimte is voor kleinschalige horeca/retail functies. De eeuwenoude bomenstructuren zijn gevrijwaard van bebouwing. Het Stedenbouwkundig Plan beschrijft de randvoorwaarden waarbinnen op een organische manier een geleidelijke transformatie kan plaatsvinden. Het is gericht op de kwaliteiten van het gebied (zoals het groen, monumenten, archeologie, gebruikswaarde, verbindingen en interactie).

beeldkwaliteit

In nauwe samenspraak met de gemeentelijke diensten is een beeldkwaliteitplan opgesteld aan de hand waarvan in een later stadium de verschillende bouwplannen kunnen worden getoetst. Ruimte houden voor inventiviteit en ontwerpkracht in de vervolgfase is daar het leidmotief. Meer informatie: www.parkvogelenzang.nl

Marlies van Diest is samen met Henk Hartzema aangesteld als supervisoren om de geselecteerde partij te begeleiden in het ontwikkelen van een kwalitatief hoogwaardig plan.

Testimonial

“Haar inhoudelijke en verbindende kwaliteiten doet ze op een heel persoonlijke manier. Het is geen kunstje. Wat ze vertelt meent ze ook echt. Een fijn mens om mee samen te werken. Stevig en niet te eigenwijs om het beter te weten.”

 – Mark Smit, Res & Smit – 

PROJECTEN

 

alles   |   landschap   |   stad   |   tuin