Ontwerp Park Thialf Arnhem

Park Thialf Arnhem

Plaats

Arnhem

Jaar

2009 – 2015

Opdrachtgever

Gemeente Arnhem

 

Park Thialf Arnhem

Plaats Arnhem

Jaar 2009 – 2015

Opdrachtgever  Gemeente Arnhem

 

opdracht

In het Spijkerkwartier in Arnhem moet een groene overhoek tussen spoor en scholen omgevormd worden tot een aantrekkelijk een buurtparkje. Het inpassen van nieuwe bebouwing, de bouwspeelplaats Thialf en de herinrichting van de aanliggende straten zijn onderdeel van de opgave. In samenwerking met BFas architectuur en stedenbouw is een intensief participatie-traject met omwonenden doorlopen. Het resultaat is een enthousiast ontvangen ontwerp. Op het moment is het park volop in uitvoering.  

landschappelijke basis

Het gebied ligt op de overgang tussen het zand van de heuvelrug en de kleigrond van de rivieren de IJssel en de Rijn. Deze overgang is in alles nog zichtbaar. In niveauverschillen tot wel 2,5 meter, in de beplanting en in de waterstand: een nat broekdeel en een droog spijkerdeel. Met het versterken van de Molenbeekloop en verhevigen van de waterpeilen met ondermeer een overstort wordt de landschappelijke ligging uitgebuit.

doorgaande route

Door een slimme uitruil van de grondeigendommen is het mogelijk geworden om een doorgaande wandelroute door gebied te maken. Aan de route krijgt de bouwspeelplaats Thialf een tweede entree. Centraal in het gebied kunnen scholen gebruik maken van een sportveld, dat verhoogd is aangelegd. Een natuur-eiland dient als educatieplek voor verschillende scholen uit de buurt.

hekwerk als beeldmerk 

Met de hekwerken rond het park wordt de link gelegd tussen Broek en Spijkerkwartier. Stoer hout gecombineerd met staal en verfijnde details is het leidmotief. De frisse kleur groen van het hekwerk maakt dat het een blikvanger wordt van het parkje.

Ism:  Stefan Bödecker en Alexandra Kern van BFas architectuur en stedenbouw

PROJECTEN

 

alles   |   landschap   |   stad   |   tuin