Erfgoednota eiland Texel

erfgoednota Texel

Plaats

Texel

Jaar

2015-2016

Opdrachtgever

gemeente Texel

 

erfgoednota Texel

Plaats Texel

Jaar 2015-2016

Opdrachtgever  gemeente Texel

 

opdracht

De gemeente Texel heeft een zeer hoge ambitie voor de toekomst van Texel. Projecten als Planet Texel en de Texcel principles verwoorden die ambitie. In navolging hierop wil de gemeente ook haar erfgoedbeleid herzien. In plaats van enkel behoud van objecten en gebouwen moet het erfgoedbeleid gebiedsgericht en integraal worden opgepakt om zo de Texelse identiteit volop tot uitdrukking te laten komen. Het gaat dus niet alleen om monumenten (hoofdzakelijk gebouwen) maar ook om archeologie, cultuurlandschap, objecten, verhalen en gebruiken.

landschap als basis

Erfgoed laat een samenhangend totaalbeeld zien van een plek en een gelaagdheid in de tijd.

Karakteristiek voor Texel is het grote aantal verschillende landschappen op een relatief klein oppervlak. Er wordt wel gezegd dat alle landschappen van Noord-Holland hier zijn terug te vinden. Die landschappen zijn als basis genomen voor het nieuwe erfgoedbeleid. Aan de hand van de specifieke ontstaansgeschiedenis, het landgebruik en bijbehorende landschapselementen of structuren, boerderijtypen en verkaveling kan immers het bijzondere verhaal van Texel worden verteld.

erfgoedkaart

De erfgoedkaart toont de verdeling in cultuurhistorisch meest waardevolle, maar ook meest kansrijke gebieden (landschappen) en de overige gebieden. In de zogenaamde Kerngebieden wordt vol ingezet op het behoud, verbetering en hergebruik van de cultuurhistorie in al zijn facetten. In de overige gebieden kan het accent meer liggen op nieuwe ontwikkelingen. Hier is de kans een nieuwe koers in te slaan. Hier is ruimte voor de monumenten van de toekomst.

Ism MOOI-Noord-Holland Dorine van Hoogstraten en Marijke Beek

PROJECTEN

 

alles   |   landschap   |   stad   |   tuin