openbare ruimte binnenstad Amsterdam

handboek openbare ruimte

Plaats

Amsterdam

Jaar

1998

2000

Opdrachtgever

Gemeente Amsterdam, stadsdeel Centrum

 

Binnenstad amsterdam

Plaats Amsterdam

Jaar 1998-2000

Opdrachtgever Gemeente Amsterdam, stadsdeel Centrum

 

opdracht

Maak een plan voor de openbare ruimte van de Amsterdamse binnenstad en draag zorg voor de implementatie van de ideeën.

 

concept

De duidelijk herkenbare maat- en schaalverschillen van de sequentie middeleeuwse stad, 17de eeuwse grachtengordel en 19de eeuwse uitbreidingen en doorbraken vormen het uitgangspunt voor profilering en materiaalgebruik.

samenhang

Gebakken klinkers, hardsteen en een profiel zónder Amsterdammertjes vormen de onderscheidende basiselementen. Een slijtvaste granieten ‘vloer’ geeft de pleinen en de middeleeuwse dijken een bijzondere uitstraling. De 19deeeuwse doorbraken krijgen met hun grotere maat en schaal 30×30 tegels op het trottoir. Deze radialen, veelal gekoppeld aan de uitvalswegen, vormen zo herkenbare entrees van de stad. 

handboek

Behalve de visie bevat het handboek een losbladig voorwaardendeel. Hierin zijn de straatprofielen en aansluitingen, evenals het beheer tot in detail bepaalt. Dit leidt tot visuele eenheid en een vereenvoudigd beheer. De uitvouwbare ‘vloer- en groenkaart’ maken het plan voor iedere geïnteresseerde toegankelijk.

Testimonial

We hadden aan een half woord genoeg. Heerlijk! Marlies is een echte teamspeler. Ze heeft een groot organisatorisch talent, krijgt dingen voor elkaar en weet verschillende belangen bij elkaar te brengen. Vooral doordat ze écht kan luisteren en zaken helder verwoordt. Ze heeft een grote interesse en kennis van zaken. Ook op detailniveau. Zónder haar was het plan voor de binnenstad van Amsterdam niet zo ver gekomen en ook niet zo goed geworden.” 

 – Hilde de Boer stedenbouwkundige, hoofd afdeling ruimtelijke ordening binnenstad  – 

PROJECTEN

 

alles   |   landschap   |   stad   |   tuin