westelijke tuinsteden Amsterdam

stedelijke vernieuwing

Plaats

westelijke tuinsteden Amsterdam

Jaar

2001-2006

2006-2012

Opdrachtgever

gemeente Amsterdam

stadsdeel Nieuw-West

 

stedelijke vernieuwing

Plaats Amsterdam

Jaar 2001-2006 | 2006-2012

Opdrachtgever gemeente Amsterdam stadsdeel Nieuw West

 

Kwaliteitsteam

Het kwaliteitsteam Parkstad had de opdracht kwaliteit te generen in de stedelijke vernieuwingsopgave betreffende de westelijke tuinsteden in Amsterdam. Met een inwonertal van 130.000 een kleine stad en met een slooppercentage op sommige plekken van 80 procent een nieuw te bouwen stad. Na zes jaar zat het werk erop en is het stokje doorgegeven aan supervisoren.

 

supervisie amsterdam tuinsteden
amsterdam supervisie tuinsteden

Het supervisieteam

Vanaf die tijd is er tezamen met stedenbouwkundige Steef Buijs en ondersteuning vanuit het stadsdeel in een supervisieteam aan de vernieuwingsopgave in de Delflandplein-Staalmanpleinbuurt (DPSP). Met het supervisorschap is er de mogelijkheid om de opgedane ervaringen uit het kwaliteitsteam in te zetten op het schaalniveau van de concrete bouwplannen.

Uitgangspunten

Bij de toetsing van de plannen gelden uitgangspunten als rust en regelmaat in de stedebouwkundige layout, stedelijkheid door gesloten bouwblokken, heldere overgangen tussen openbaar en privé-gebied, behoud van zoveel mogelijk bestaande bomen en een goede parkeerbalans. Dit alles moet een gevarieerd stedelijk gebied met een prettige woonomgeving genereren.

westelijke tuinsteden amsterdam supervisie

Testimonial

 “Marlies en ik werken al heel lang samen en we vormen een compleet tandem. Zij heeft een landschappelijke achtergrond, ik ben van huis uit stedenbouwkundige. Zij is de ontwerpende partner, ik ben meer bestuurlijk georiënteerd. Als supervisor is Marlies best een beetje streng en bovendien heel direct, maar dat is ook nodig om effectief te zijn.”  

 ”Als we samen aan een project werken, valt me steeds weer op hoe snel zij tot de kern van de zaak doordringt: heel concreet en als een pijl in het hart van de materie. Heel knap, zoals zij in korte tijd het landschap wist te classificeren en daar ontwerpregels en toetsingsregels uit distilleerde! Het is een genoegen met iemand te werken die ‘het landschap’ zo in haar vingers heeft.”

Steef Buijs
mede-supervisor Delflandplein- Staalmanpleinbuurten

PROJECTEN

 

alles   |   landschap   |   stad   |   tuin