bergen op zoom

Per 1 januari 2023 is Marlies van Diest herbenoemd als voorzitter van het kwaliteitsteam Centrum van Arnhem. Was eerst het kwaliteitsteam in 2011 ingesteld voor begeleiding van de herstructurering van de zuidelijke binnenstad, nu heeft het team de opdracht de ruimtelijke transitie te begeleiden naar een radicaal duurzamer, biodiverser en groener centrum. De vooruitstrevende mobiliteitsambities geven ruimte tot een heroverweging van de verschillende ruimteclaims in de openbare ruimte. Het team met Han Dijk voor de discipline stedenbouw, Job Roos voor cultuurhistorie, Oscar Vos voor Architectuur en vanuit de gemeente stedenbouwkundige Astrid Keepers en Ilse Lenderink als secretaris zal de komende vier jaar met hernieuwde energie de ruimtelijke ontwikkelingen gaan begeleiden.