bergen op zoom

Van de gemeente Goeree Overflakkee heeft Marlies van Diest de opdracht gekregen een landschapsprofiel te ontwikkelen voor Flakkee, de romp van het eiland. Tezamen met het landschapsprofiel voor Goeree, de kop en hals is de studie eiland dekkend. Het landschapsprofiel voor Flakkee kent een vergelijkbare aanpak als de kop met een uitgebreide analyse, waardestellingen en een doorkijk naar de toekomst. Het tweeluik biedt daarmee nuttige bouwstenen voor de nog op te stellen Omgevingsvisie met een sturingskaart voor toekomstige transformatie. De studie is in samenwerking met Atelier Zekveld verricht.