Binnentuinen Schrijversbuurt Haarlem

Binnentuinen schrijversbuurt

Plaats

Haarlem-Noord

Jaar

2020-2021

 

Opdrachtgever

HSB ontwikkeling 

opdracht

Naar aanleiding van een tender uitgeschreven door woningbouwvereniging Pre wonen is HSB-ontwikkeling geselecteerd om een viertal bouwblokken in de Schrijversbuurt te vernieuwen. Met Just Architecten is er een concept ontwikkeld waar de kwaliteiten van de oude tuinstad-gedachte behouden blijven maar waar met nieuwe woonconcepten een groene nieuwe tuinstad ontwikkeld kan worden

 

supervisie amsterdam tuinsteden
oranjebuurt

Mien Ruijs revisited

De beroemde tuinarchitecte Mien Ruijs heeft in de jaren ’50 vele binnentuinen ontworpen. De sobere maar zeer ruimtelijke ontwerpen zijn inspiratiebron geweest voor de tuinontwerpen. Vloeiende paden met grote vastenplantenborders en royale haagblokken als ankerpunten. De nieuwe tijd of nieuwe tuinstad komt tot uitdrukking in de toepassing van hoge, lichte, representatieve,  herkenbare entreepartijen. Gecombineerd met goed toegankelijke fietsparkeer en scootmobielplek is het plan up-to-date. Ook het feit dat beganegrond woningen direct contact hebben met de straat of tuin is passend in een tijd waar buitenruimte een groot goed is.

behoud boombestand

Volwassen bomen verankeren nieuwbouw op een locatie; het geeft in de steeds heter worden zomers aangename verkoelend effect. De monumentale iepen (Ulus glabra ‘Éxoniensis’) aan de Jan Prinslaan worden dan ook gekoesterd. Ze zijn de landschappelijke bakens in het plan.  Ook op het binnenterrein worden de volgroeide gewone es (Fraxinus excelsior) plus de twee meelbessen (Sorbus intermedia) hebben allen een plek gekregen. Naast behoud van bomen worden in het plan verschillende nieuwe bomen toegepast. Door de toepassing van drachtbomen zal de tuin een eldorado zijn voor bijen en kleine stadsvogels.

westelijke tuinsteden amsterdam supervisie
oranjebuurt

basisprofiel met gebodentoegankelijkheid

De woonblokken liggen 40cm verhoogd ten opzichte van de straat wat een prettige distantie geeft tussen woning en straat. Door de binnentuin in een vast helling van 1:20 uit te voeren wordt de geboden toegankelijkheid op een vanzelfsprekende wijze opgelost en is het mogelijk centraal in de tuin het hemelwater op te vangen en te bufferen.

haagstructuren rondom

Rondom de bouwbloken zijn brede haagstructuren met een gevarieerde (traag groeiende) haagbeplanting de basis van het groenplan. Deze haagstructuren sluiten aan op het groenbeeld wat in de omgeving veelvuldig is toegepast. Door een gevarieerde keuze van wintergroene, bloeiende soorten met een maximale hoogte van 1,2meter is er zomers en ’s winters een aantrekkelijk groenbeeld en ondersteunt het de biodiversiteit.  

westelijke tuinsteden amsterdam supervisie
oranjebuurt

technische uitwerking

Onderdeel van de opdracht is de technische uitwerking van het ontwerp. Rekenen en tekenen. Aan de hand van globale ramingen wordt steeds vinger aan de pols gehouden of de uitvoeringskosten nog in overeenstemming is met het budget maar vooral ook de oorspronkelijke ambitie. Voor de technische uitwerking wordt samengewerkt met Gert Jan Lith.

PROJECTEN

 

alles   |   landschap   |   stad   |   tuin