Gebiedsvisie Den Bommel

Gebiedsvisie en herinrichting

Plaats

Den Bommel
Goeree Overflakkee

Jaar

2018

Opdrachtgever

Gemeente Goeree-Overflakkee

 

Gebiedsvisie en herinrichting

Plaats Den Bommel, Goeree-Overflakkee

Jaar 2018

Opdrachtgever Gemeente Goeree-Overflakkee

 

opdracht

Meer betrokkenheid van de bewoners voor hun dorp dat was de basisgedachte voor de start van de proeftuin Den Bommel. Twee interactieve bewonersavonden  waar hands-on een aantal concrete opgaves werden benoemd en aan de hand van referenties, maquettes, en collages verbeeld en besproken. Proces, communicatie aan de hand van nieuwsbrieven zijn daarvoor vervaardigd.

Het dorp wordt als mooi, rustig en veilig ervaren. Tegelijk worden de voorzieningen steeds schaarser, wat als een groot gemis wordt gezien. Kansen worden gezien in verbetering van de ontmoetingsplekken zoals de Kaai en het Kreekbos.

Dit is opgepakt: De proeftuin heeft geresulteerd in een aantal kleine en grotere projecten: zoals het aanbrengen van drainage op een speelveld, een speelpoort bij het Kreekbos maar ook een herinrichting van Voorstraat en Kaai.

De proeftuin is een succes gebleken. De pro-actieve opstelling van de gemeente, het beschikbaar hebben van budget voor kleine en grote projecten en daarmee niet alleen praten maar ook daden. Het samen werken aan het beter en mooier maken van het dorp werkte in dit geval voor allemaal enthousiasmerend.

 

herinrichting Voorstraat en Kaai

In het kader van de Proeftuin in Den Bommel zijn concrete herinrichtingsplannen gemaakt voor de Voorstraat en Kaai. De historische context van Voorstraat en Kaai als sleuteldorp was nauwelijks meer zichtbaar. De verkeerstechnische inrichting met name gericht op de auto en het sobere materiaalgebruik maakte dat de straten vooral een doorgangsruimte waren en zeker geen verblijfsplek. Het onderscheidende type van Sleuteldorpen op het eiland waar de kerk met kerkring, de Voorstraat als steel en de Kaai met haven als ‘baard’ geeft het dorp zijn authenticiteit.

meer groen

Door in de Voorstraat een éénrichtingsweg te maken, konden de originele stoepenzone met rabbatstrook in ere worden hersteld. Voor de Kaai is vooral gezocht naar meer ruimte voor groen en bomen. De na de watersnood van 1953 dichtgeplempte haven was vooral in gebruik als parkeerruimte. De koppeling aan het grote water en aan de andere kant de kreek is gedacht door een soort hoogzitters, waarmee zicht op water en kreek in een blikveld te realiseren is.

tuintjes

De van origine stoepenzone geeft in de plannen ruimte aan de bewoners om individuele tuintjes of stoepjes in te richten. Laag groen, bankjes alles mocht, zolang de gemeente altijd bij de onderliggende kabels en leidingen kan komen. Een aantal enthousiaste bewoners hebben zich

Testimonial

“Marlies heeft veel oog voor wie we werkelijk zijn. Ze voelt goed aan wat we als organisatie nodig hebben en wil dat de dingen echt slagen. Zij weet ideeën om te zetten in een product. Dat is belangrijk richting bestuurders en het bereiken van betrokkenheid.”

 – Pauline Dirks, stedenbouwkundige gemeente Goeree Overflakkee – 

PROJECTEN

 

alles   |   landschap   |   stad   |   tuin