Ontwerp winkelgebied Katwijk

Winkelgebied Katwijk

Plaats

Katwijk aan Zee

Jaar

2014 – 2018

Opdrachtgever

Gemeente Katwijk, Afdeling Infrastructuur

 

Winkelgebied Katwijk

Plaats Katwijk aan Zee

Jaar 2014 – 2018

Opdrachtgever Gemeente Katwijk, Afdeling Infrastructuur

 

opdracht

Het autovrijmaken van het Andreasplein en de Princestraat was in 2014 de aanleiding voor een ontwerpuitvraag aan drie bureaus.

Een visie op het gehele winkelgebied en de uitwerking van het Andreasplein met Princestraat was de opgave. Met de nieuwe parkeergarage onder het duin, ontstonden er kansen om het kernwinkelgebied opnieuw te positioneren met een sterke en aantrekkelijke openbare ruimte.

 

foto 1 katwijk

participatie

Tezamen met een klankbordgroep waar de winkeliersvereniging en betrokken bewoners zitting in hadden is een intensief participatietraject doorlopen. In meerdere sessies is het plan besproken, aangepast en uiteindelijk tijdens een winterse koopavond aan de bezoekers van de winkelstraat gepresenteerd. Gedurende het traject zijn de bestaande fontein en de aanwezige viskiosk nog onderwerp van discussie geweest.

meer groen

Vergroenen van het winkelgebied was van begin af aan een belangrijk middel om het verblijfskklimaat te verbeteren. Tegelijk was een belangrijke voorwaarde dat het plein voor meerdere doeleinden geschikt zou blijven. De jaarlijkse Taptoe en andere festiviteiten moesten volop de ruimte krijgen. Vandaar de grote middenruimte. Rondom de kerk is een plantsoen die een groene rand vormt om de kerk en vanuit het zicht vanaf de Boulevard het plein een groen en aantrekkelijk uiterlijk geeft.

de auto maakt plaats

De Princestraat voorheen een autostraat en waar de geparkeerde auto’s het zicht bepaalden. Is nu een flaneergebied. Met centraal een middenloper met dwars geplaatste lange banken (ontwerp en uitvoering Wim Wijsman). De banken hebben ruim zicht over de straat. Tijdens het hoogseizoen maken de banken plaats voor de seizoensmarkt.

M.m.v.: Mark van der Bij, Josephine de Boer, Willem van der Laan

Bestek: Mark van der Bij

Uitvoering: van Dijk Maasland

PROJECTEN

 

alles   |   landschap   |   stad   |   tuin