Landgoed Persijn

landgoed persijn

Plaats

Maartensdijk

Jaar

1999 – 2006

Opdrachtgever

Peter van Gerven, vml directeur Orthopedagogisch Centrum

 

landgoed persijn

Plaats Maartensdijk

Jaar 1999 – 2006

Opdrachtgever Peter van Gerven, vml directeur Orthopedagogisch Centrum

 

opdracht

Ondersteuning met raad en daad bij het aanpassen en deskundig beheren van het landgoed Persijn.

 

historie

Het landgoed Persijn te Maartensdijk, dateert uit 1781. Oorspronkelijk ontworpen in de vroege landschapsstijl, in de 19de eeuw vernieuwd in de late landschapsstijl. Kenmerkende 19e eeuwse aanpassingen zijn de twee bomenlanen, de vista’s, naar het omliggende landschap en de toepassing van uitheemse beplanting. Het Orthopedagogisch centrum heeft hier haar  hoofdkantoor gevestigd en biedt tevens plek aan drie leefeenheden voor moeilijk opvoedbare jongeren.

activiteiten

Na een analyse is een plan van aanpak gemaakt om, rekeninghoudend met de landschappelijke stijlkenmerken, locaties voor verschillende jongerenactiviteiten en een parkeerterrein te realiseren. Gedurende een aantal jaar is er met een groep vrijwilligers gewerkt aan de uitvoering van de groenstructuur.

ontwerp

In het ontwerp vormen een nieuwe routing en de vergroting van enkele waterpartijen de kapstok voor toekomstige ontwikkelingen. In het park zijn nieuwe verblijfsplekken, zoals een klimmuur, een sportplaats en een barbecueplek ontworpen. Deze plekken worden omkaderd met hagen of hekken, zodat deze nieuwe functies een duidelijk afgebakende plek op het landgoed krijgen.

Testimonial

“Als directeur van een gezondheidszorginstelling ben ik ineens ook beheerder van het landgoed Persijn, omdat hier een aantal functies van onze organisatie zijn gevestigd. Vanwege de kosten heb ik lang geaarzeld of ik wel een professioneel bureau zou durven benaderen voor het beheer ervan. Toch de stap maar gezet. En ik moet zeggen dat het heel aangenaam verloopt. Marlies weet vormen te vinden waarin stapsgewijs in zeer grote breedte dingen worden aangepakt. Het geeft mij veel vertrouwen.”

 – Peter van Gerven, vml directeur Orthodedagogisch Project Leefeenheden- 

PROJECTEN

 

alles   |   landschap   |   stad   |   tuin