Buitenruimteplan binnenstad Utrecht ‘Utrecht binnen de Singels’

Openbare ruimteplan 

Plaats

Binnenstad Utrecht

Jaar

1996 – 1999

Opdrachtgever

Gemeente Utrecht, Afdeling Stedenbouw

 

Openbare ruimteplan

Plaats Binnenstad Utrecht

Jaar 1996 – 1999

Opdrachtgever Gemeente Utrecht, Afdeling Stedenbouw

 

opdracht

Ontwerp een visie op de openbare ruimte van de binnenstad van Utrecht van waaruit de komende jaren kan worden gewerkt.

 

Utrecht binnen de singles

concept

Voor de historierijke Utrechtse binnenstad lag het leidmotief voor de hand: het consequent volgen en herstellen van de historische profilering. Zoals de karakteristieke opdeling in een stoepenstrook, een zeer smalle rabatstrook en een brede middenstrook met een wisselende maat. In de rabatten zijn zelfs de 18de eeuwse ‘paarse drielingen’, een bijna zwart klinkertje, nog aanwezig. In het plan komt dit patroon terug in de smalle zwarte stroken langs de bouwblokken en de brede rijbanen. Zo ontstaan straatprofielen met een sterke ruimtelijke beleving.

uitwerking

Een matrix, waarin straatprofielen op basis van functie en fysieke breedte worden ingedeeld,  zorgt voor visuele eenheid en samenhang. Een voorwaarde voor het goed functioneren van het plan is het instellen van een autoluwe binnenstad. Zo kan een optimale vermenging van functies ontstaan.

uitvoering

De Lange Nieuwstraat en in de Nieuwe Gracht zijn de herprofileringen volgens de ontwerpfilosofie uitgevoerd. Het Openbare ruimte Plan is gedurende de jaren een aantal maal ge-update.

Testimonial

“Bij de inrichting van de openbare ruimte spelen zoveel mensen en zoveel belangen een rol, dat het moeilijk is tot een gaaf ontwerp te komen. Marlies heeft die gave. We hebben haar  bewust binnengehaald voor de Utrechtse binnenstad, nadat ze het in Amersfoort heel goed op een rij had gekregen met een rustig, terughoudend en heel goed te beheren plan. En daarin zit het geheim. Na je vertrek moeten anderen het kunnen en willen overnemen. In Utrecht werd het belang van het plan voor de binnenstad niet meteen onderkend, maar gaandeweg komen er minder afwijkingen voor. Mensen willen het nu goed houden in de sfeer van het plan.”

 – Pim le Large, Tot 2002, stedebouwkundige te Utrecht – 

PROJECTEN

 

alles   |   landschap   |   stad   |   tuin