Oranjebuurt langedijk

herinrichting woonstraten

Plaats

Oranjebuurt Langedijk

Jaar

2010

 

Opdrachtgever

gemeente Langedijk

 

herinrichting woonstraten

Plaats Oranjebuurt Langedijk

Jaar 2010

Opdrachtgever gemeente Langedijk

 

Opdracht

Na het vervangen van de riolering heeft de gemeente Langedijk besloten de straten van  de Oranjebuurt opnieuw in te richten. Een kort archiefonderzoek wees uit dat het buurtje weliswaar is gebouwd in de jaren vijftig, maar dat de stedenbouwkundige plannen van vóór de oorlog stammen. De straatinrichting dateert nog uit die tijd.

 

supervisie amsterdam tuinsteden
oranjebuurt

Participatie

Gedurende het ontwerptraject heeft Bureau Marlies van Diest samenwerking met de bewoners georganiseerd. De inrichtingsmogelijkheden zijn, voorafgaand aan het ontwerp, met de buurt besproken. Die bewonersavond werd goed bezocht. Later in het traject zal het bureau een ´groendag’ organiseren. De bewoners worden dan geholpen met het aanbrengen van hagen en bomen in hun tuinen. Ook rouleert er een nieuwsbrief, die iedereen op de hoogte houdt van de vorderingen.

Duurzaam veilig

Met de herstructurering krijgen alle straten binnen het buurtje een aangepast profiel dat voldoet aan het ‘Duurzaam Veilig’ principe en de richtlijnen van de CROW. Twee belangrijke punten bij het ontwerpen van de nieuwe inrichting waren: het creëren van zoveel mogelijk parkeerplaatsen en het groener maken van de buurt.

Dankzij een efficiënte inrichting van de ruimte en de keuze voor parkeren aan één vaste zijde, is het aantal parkeerplaatsen structureel groter geworden.

westelijke tuinsteden amsterdam supervisie
langedijk

Groen

Het bestaande openbaar groen wordt opnieuw ingericht. Daarbij wordt de bestaande bruikbare beplanting gebruikt. De meeste straatprofielen zijn echter te smal om in de openbare ruimte nog groen toe te voegen. Daarom wordt een initiatief opgezet om de aanplant van hagen en bomen in de voortuinen te stimuleren. Die waren van oorsprong ook in de voortuinen aanwezig, maar zijn in de loop der tijd grotendeels verdwenen.

mmv Rachel van Esschoten

Testimonial

De herinrichting rond de Oranjebuurt in Langedijk was geen grote opdracht waarmee je als architect kunt schitteren, maar wel één die heel veel zorgvuldigheid vraagt in detail en in communicatie met de bewoners. Dat was in dit geval essentieel, want de bewoners namen een hoop oud zeer mee uit eerdere trajecten. Een moeilijke opdracht, maar voor Marlies kiezen was een goed begin.

Het ging om een jarenvijftigbuurtje: kleine huurwoningen, rommelig straatbeeld, hele smalle straten waar je als gemeente alleen maar een trottoirtje kunt aanleggen en proberen het parkeren zo goed mogelijk te regelen: de ene helft van de maand aan de ene kant van de straat, de andere helft aan de andere kant. Hetgeen uiteindelijk voor onduidelijkheid en nog  minder parkeerruimte zorgde. Dat de huizen geen eigendomswoningen waren, maakte het extra lastig om mensen enthousiast te maken om te investeren.

Ik herinner me de eerste bewonersavond nog goed. De mensen vreesden dat ‘hun’ evenemententerrein zou wegvallen, waar de geliefde kermis, beddenrace en oranjefeesten plaatsvonden. En toen kwam Marlies met haar enthousiasme, en ook haar liefde, voor zo’n gebied. Ze haalde de geschiedenis aan, compleet met oude afbeeldingen en luchtfoto’s, een verhaal over de man die het wijkje had ontworpen, de ideeën die eraan ten grondslag lagen… Dat overtuigde: ze had kennis genomen van hún gebied en zich erin verdiept. Daarmee had ze zich in de mensen zelf verdiept en waren ze bereid te luisteren.
Marlies zorgt dat ze het gebied kent, ze heeft gevoel voor de menselijke maat en voor de geest van het gebied en de mensen die het gebruiken. Ze is zorgvuldig en kan het vertellen in gewone woorden. Je kunt allemaal mooie plannen hebben, maar het moet ook aankomen bij die man die daar op de hoek woont en uitkijkt over het speeltuintje en dat het liefst zo wil houden.

– Marianne Zeedijk, stedenbouwkundige bij gemeente Langedijk –

PROJECTEN

 

alles   |   landschap   |   stad   |   tuin