bomen op Westdijk Heerhugowaard

Groenstructuur historische dijk

Plaats

Heerhugowaard/ Langedijk

Jaar

2017 – 2019

Opdrachtgever

Hoogheemraadschap Noord Hollands Noorderkwartier

 

Groenstructuur historische dijk

Plaats Heerhugowaard/ Langedijk

Jaar 2017 – 2019

Opdrachtgever Hoogheemraadschap Noord Hollands Noorderkwartier

 

opdracht

Het Hoogheemraadschap heeft, als hoeder voor de veiligheid van de dijken, nieuwe dijkveiligheidsnormen vastgesteld. Vanuit die normen zouden het merendeel van de bomen op de Westdijk langs het kanaal Alkmaar Kolhorn gekapt moeten worden. Dat dit grote consequenties heeft voor de beleving en beeld van de dijk en de omgeving werd duidelijk tijdens een dijkenlab, georganiseerd door de Cultuurcompagnie in 2016. Tijdens dit dijkenlab, waar Marlies van Diest als gespreksleider was aangesteld, werd duidelijk dat compenserende maatregelen gewenst zijn.

onderzoek

In 2017 heeft Marlies van Diest, samen met Rob Aben landschapsarchitectuur een nauwkeurig onderzoek verricht naar de waarden van de bomen en de dijk concluderend met een vijftal aanbevelingen waarmee de kernwaardes van de dijk kunnen worden behouden.

 

slimme keuzes

Door in te zetten op de continuïteit van de dijk en ‘slim’ om te gaan met de randvoorwaarden vanuit de dijkveiligheid bleek het toch mogelijk een nieuwe boomstructuur op de dijk  te realiseren.

oud-Hollands landschapsbeeld

De toepassing van knotwilgen en knot-elzen bleek én dijktechnisch mogelijk en maakte dat het noord-hollandse landschapsbeeld kon worden geraliseerd. Met name rond het duizend eilanden rijk, waar het Broekerveilingmuseum boottochten organiseert versterkt deze groenstructuur het museale beeld van dit bijzondere landschap. Het meenemen van dijkvak sectie 12, waar tot dan toe geen bomen stonden,  maakt dat de dijk meer dan voorheen als één doorgaande dijkstructuur te ervaren is.

Uiteindelijk is er in het definitief ontwerp met een kap van 770 bomen ruimte gevonden voor de aanplant ruim dubbel zoveel nieuwe bomen en heesters.

Ism Rob Aben landschapsarchitectuur, Gert-Jan Lith Lith advies

PROJECTEN

 

alles   |   landschap   |   stad   |   tuin