De stad moet kunnen ademen

De stad moet kunnen mee-ademen met het economisch tij. De levendigheid van het binnenstedelijkgebied is mede afhankelijk van dit economisch tij. Dit is de eerste zin uit de missie van het Q-team zuidelijke binnenstad. Een herijking van de ambities voor de het wederopbouwgebied in de Arnhemse binnenstad. Zeventig jaar na de slag om Arnhem is in de stad nog steeds de leegte voelbaar. Het contrast met de historische straatprofielen  is daarmee groot en lijkt de stad in tweeen te delen. De opgave is de binnenstad verder op te bouwen tot een samenhangend compacter geheel met respect voor de historische context. Ofwel conservering van historische gelaagdheid juist door verandering toe te laten (tabula plena). Na de grootschalige plannen voor het maken van een haven nu een meer stapsgewijze aanpak inspelend op de behoefte. Vanuit het Q-team blijven wij het belang van ruimtelijke regie benadrukken. De stad is tenslotte geen onbeschreven blad.