Nieuwe opdracht Speelweide Langedijk

Bureau Marlies van Diest heeft de opdracht om een ontwerp voor de speelweide en omliggende straten te Langendijk te maken. Onderdeel van het ontwerpproces is het initiëren van het participatieproces met de bewoners van Noord-Scharwoude. Door nieuwe bebouwing op deze centrale groene ruimte in het dorp is de Speelweide een gevoelig onderwerp. Een eerste bewonersavond is geweest. Op basis van thema’s als: groen en bomen, gebruik, parkeren en verkeer hebben de bewoners hun ideeën, wensen en aandachtspunten kunnen aangegeven. Op dit moment is het Voorlopig Ontwerp in voorbereiding.