bergen op zoom

De Gemeente Zeist heeft Marlies van Diest gevraagd haar te ondersteunen in het onderzoek naar de optimalisatie van de Slotlaan te Zeist. Kort na oplevering bleek de heringerichte Slotlaan verkeerskundig een aantal knelpunten waardoor er veel ongevallen plaatsvinden. Verkeerskundigbureau Megaborn ondersteund in de verkeerskundigeaspecten. Echter naast verkeersveiligheid zijn ruimtelijke inpassing, handhaven verblijfsklimaat, beperken overlast winkeliers, maar ook kosten belangrijke afwegingspunten.