bergen op zoom

Voor de Puik-locatie aan de Raaweg te Hilversum heeft Marlies van Diest in opdracht van RV&O ontwikkeling een stedenbouwkundig plan ontwikkeld voor de inpassing van 222 woningen. De locatie kent een bijzondere ontstaansgeschiedenis. Het is letterlijk een grensgebied: een historische grens tussen twee provincies, een grens tussen twee landschappen, een historische route naar de begraafplaats van ’s Graveland en de grens tussen twee gemeentes Hilversum en Wijdemeren.

Die bijzonderheid uit zich ook in het monumentale bomenbestand. Een belangrijke kwaliteit van de plek. Uitgangspunt bij de planvorming is dit bomenbestand te behouden. Ander uitgangspunt  is op deze plek een landschappelijke en nieuwe ecologische verbinding met buitengebied te ontwikkelen. In samenspraak met de gemeente ontstaan er nieuwe openbare wandel en fietsroutes die deze kant van Hilversum beter toegankelijk maakt.