landschapsontwerp voor AZC Gilse Rijen

Deze zomer werd Braaksma & Roos Architectenbureau door het COA geselecteerd voor de grondige renovatie van asielzoekerscentrum Gilze Rijen. Marlies van Diest heeft daarvoor het landschapsontwerp vervaardigd. Het terrein van dit voormalige legerkamp uit de Tweede Wereldoorlog heeft een unieke landschappelijke ligging op de hoger gelegen rug gevormd door de Gilze-Rijenbreuk. De locatie biedt volop kansen om landschappelijk en ecologisch verbonden te worden met de omgeving. Tegelijk biedt het terrein nu al ruim twintig jaar opvang aan asielzoekers. Meer licht en lucht en herkenbaarheid voor de bewoners is een belangrijke opgave waaraan wij de komende periode verder mogen vormgeven.