Ontwerp winkelstraten Katwijk

Na een intensief ontwerpproces heeft op 15 oktober 2015 de raad van Katwijk het ontwerp voor de herinrichting van het centrum goedgekeurd.  Het ontwerp is ontwikkeld in nauwe samenspraak met een klankbordgroep waarin ondernemers, bewoners en belanghebbenden zitting hadden. De komende periode zullen de plannen worden uitgewerkt tot een definitief ontwerp.