Nieuwe opdracht Nota ruimtelijke kwaliteit Haarlem

Als onderdeel van stadsbrede visie op de ruimtelijke kwaliteit voor de bebouwde en onbebouwde ruimte wil de gemeente Haarlem ook voor de openbare ruimte een visie ontwikkelen. Dit om uiteindelijk een adviescommissie ruimtelijke kwaliteit te voorzien van voldoende kaders voor de toets van bouwplannen en plannen voor het openbaar gebied. Onder de paraplu van WZNG adviescommissies ruimtelijke kwaliteit zal een integraal team met Jose van Campen als planoloog, Marijke Beek als cultuurhistorica en Marina Roosebeek als architect de toetsingskaders formuleren. Aan Marlies van Diest is gevraagd het onderdeel van de openbare uit te werken. (beeld uit Smaaktest Haarlem NRC maart 2011)