Nieuwe opdracht RWS

De afgelopen jaren zijn in het kader van ruimte voor de rivier vanuit RijksWaterstaat 39 projecten in gang gezet. Grote structurele projecten in het rivierenlandschap van Nederland om te zorgen dat de komende decennia Nederland droge voeten houd. Naast de waterbergingsopgave is het behalen van ruimtelijke kwaliteit een belangrijke tweede doelstelling. De programmadirectie Ruimte voor de Rivier wil graag weten op welke wijze deze kwaliteitsdoelstelling in de plannen is bewerkstelligd. Ecorys als onderzoeksbureau is samen met Marlies van Diest en Steef Buijs geselecteerd om dit onderzoek uit te voeren.