De gemeente Goeree-Overflakkee heeft Den Bommel aangewezen als pilotproject. Samen met inwoners, ondernemers en stakeholders wordt onderzocht waar ruimtelijke en maatschappelijke kansen in Den Bommel liggen. Aan Marlies van Diest is gevraagd dit proces inhoudelijk te ondersteunen. Een workshop met bewoners heeft met feestelijke maquettes een aantal ruimtelijke opgaves benoemd die de kansen inlossen. Beeldcollages zijn daarna gemaakt om de verschillende oplossingen te visualiseren.

Het dorp heeft veel kwaliteiten: De ligging vlak bij Rotterdam en aan het Haringvliet maakt Den Bommel een zeer prettig forensendorp. De kenmerkende historische opbouw van een ringdijkdorp met Kaai, dijk, Voorstraat en kerk en kreek geeft het dorp karakter. Het dorp ontbeert detailhandel en daarmee informele ontmoetingsplekken. Ook de openbare ruimte ondersteunt nauwelijks de historische kwaliteiten. De Kaai is na de gevolgen van de storm in 1953 aangeplempt en ingericht als parkeerterrein. De Voorstraat is verworden tot een doorgangsstraat.  De Kreek met het bos nu vooral hondenuitlaatplek.  Wat is nodig om het tij te keren? Uit de gesprekken met de bewoners blijkt een prettigere openbare ruimte en voldoende plekken voor de kinderen om te spelen belangrijke items. Ook meer flexibiliteit om dingen te kunnen organiseren werd genoemd. Na inventariserende gesprekken is het tijd voor een actieplan. Snelle quick-wins worden direct opgepakt en waar mogelijk uitgevoerd.