Landschapstriƫnnale

In september 2017 heeft in Park21 in de Haarlemmermeerpolder de LandschapstriĆ«nnale plaatsgevonden. De Haarlemmermeerpolder met daarbinnen een breed scala aan ruimtelijke ontwikkelingen was het onderwerp voor Expeditie Mooi-noord-Holland. Tijdens een Expeditie worden concrete ruimtelijke opgave die in de provincie actueel zijn, uitgeplozen, geanalyseerd en tegen het licht gehouden.

 De vraag:  

Hoe kunnen we erfgoed inzetten om nieuwe ontwikkelingen in de Haarlemmermeer te verankeren in het landschap, cultuurhistorie beleefbaar te maken, maar ook te bouwen aan een volgend landschap? Dat was de vraag die aan drie verschillende groepen op drie verschillende schaalniveaus is gesteld. Marlies van Diest heeft de groep die aan het meso-niveau heeft gewerkt begeleid.

zie ook expeditie: