Studie afsluitdijk

Dit jaar is het precies 80 jaar geleden dat de Afsluitdijk werd gesloten, een van de belangrijkste iconen van de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis. De afgelopen 5 jaar zijn er diverse plannen geweest om de dijk ingrijpend aan te passen. Gevraagd is om de samenwerking tussen de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Rijkswaterstaat te onderzoeken. Met als doel te kijken of en op welke wijze de cultuurhistorische waarden een rol hebben gespeeld in de beslissingen rondom de waterveiligheid van de dijk. Onderzoek in samenwerking met Manfred Wienhoven en Bart Witmond van Ecorys Rotterdam.

Zie voor winters beeld afsluitdijk in ‘roadmovie’.