Studie daklandschap centrum Amsterdam afgerond

Afgelopen jaar is gewerkt aan een onderzoek naar de kansen voor duurzaamheid in het daklandschap van het historisch centrum van Amsterdam. Daarbij is nagegaan welke mogelijkheden er binnen de bestaande welstandsregels en bestemmingsplannen er zijn voor het plaatsen van zonnepanelen en het aanleggen van groene daken. Er blijken kansen, ondanks de grote hoeveelheid monumenten en ondanks de ligging in beschermd stadsgezicht. De crux is dat zeker 50% van de daken in het centrum van Amsterdam plat is afgedekt. Door die platte daken te benutten voorkom je dat het historisch beeld van de pannendaken verder wordt aangetast. Sterker nog het vergroenen en bezonnen van deze platte daken kan juist de kwaliteiten van het historisch daklandschap versterken. Lees verder in rapportage. Studie is uitgevoerd in samenwerking met medewerkers van de afdeling Realisatie en Fysiek, stadsdeel Amsterdam-Centrum.