Uitvoering in volle gang

De uitvoering van Park Thialf is momenteel in volle gang. De nieuwe waterlopen zijn gegraven, de kademuur is gebouwd. Momenteel zijn graafmachines druk bezig met het doorgaande dijkje. De nieuwe route tussen Spijkerkwartier en het Broek . Zo’n 5000m3 grond wordt verwerkt.