verhalend Texel

De gemeente Texel wil de bestaande monumentennota uit 2006 omzetten naar een erfgoednota. Het landschap moet daarin een belangrijke rol spelen. Vanuit WZNH is Marlies van Diest gevraagd om samen met Dorine van Hoogstraten en Marijke Beek de komende periode het beleid te inventariseren en nieuwe beleidsdoelstellingen op het gebied van monumenten, (maritieme) archeologie en landschap te onderzoeken. Dit alles met als doel de historische objecten in hun unieke landschappelijke context voor de toekomst te beschermen. Om zo het verhaal van Texel te kunnen doorgeven.