Ontwerpopdracht terreininrichting Boekenroodeweg

Bureau Marlies van Diest heeft opdracht gekregen om voor een nieuwe ontwikkeling aan de Boekenroodeweg een terreininrichtingsplan te maken. Gelegen in de binnenduinrand van Aerdenhout, verscholen in het bos ligt het terrein van een vml school. In samenspraak met Architectenbureau Hulsker uit Haarlem zijn de eerste schetsen gemaakt. Uit cultuurhistorisch onderzoek, uitgevoerd door drs Marijke Beek, is naar boven gekomen dat de open plek vroeger een vinkenbaan was.  Een plek waar vinken werden gevangen en die daadwerkelijk voor de consumptie waren. Tijden veranderen, maar de open plek is nog zichtbaar aanwezig. Een nieuw toegevoegde laag met bijzondere woonvormen ingebed in het historisch bosgebied. De grote groepen prunussen geeft de plek een nieuwe identiteit.

(mmv Marijke Beek, Evelien de Mey)