Ontwerp winkelstraten Centrum Baarn

Tuinig, filigrain draadwerk, 19e eeuws, dorps en natuurlijk vorstelijk zijn de kernwoorden die in Baarn van toepassing zijn. In het ontwerp voor de straten komt deze sfeer tot uitdrukking in de toepassing van duurzame materialen, in een zorgvuldige uitwerking van de hoogteverschillen en afwatering in de straat, in de accentuering van de winkelentrees met de ‘entreebloem’ en in de specifieke inrichting van de pleintjes.

De voorstellen voor de herinrichting staan niet op zich, maar zijn onderdeel van een brede aanpak waar winkeliers, de coöperatie Centrum Baarn, de pandeigenaren en de gemeente bij betrokken zijn. Pop-up winkels, infomarkten, presentaties zijn onderdeel van het proces om de Baarnse winkelstraten meer voetstappen te geven.