Park Endegeest

Er staan veranderingen aan te komen voor park Endegeest. Na jarenlang de hoofdgebruiker te zijn geweest trekt Rivierduinen, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, zich terug uit de monumentale gebouwen van park Endegeest. Zo wordt ondermeer het kasteel in de verkoop gezet. Om tot een samenhangende en kwalitatief hoogwaardige inrichting van het gebied te komen is aan studio Hartzema in samenwerking met buro Marlies van Diest gevraagd een gebiedsvisie te ontwikkelen. Op basis van een aantal verkennende gesprekken en cultuurhistorische onderzoeken zijn de eerste stappen gezet om tot gezamenlijk (gemeente Leiden,gemeente Oegstgeest en Rivierduinen) gedragen ambities te komen en vandaaruit een integrale visie op het gebied te gaan ontwikkelen.