Samen met Studio Hartzema is er in 2016 gewerkt aan het stedenbouwkundigplan Park Vogelenzang. Een omvorming van het GGZ-Ingeest instellingsterrein in Bennebroek naar een gemêleerd woongebied met wonen en zorg is de opgave. Uitgangspunt is het bijzondere  cultuurhistorische landschap met een combinatie van binnenduinrandbos en  monumentale boompartijen in glooiende grasvelden. In de plannen vormen deze zones het groene casco. Het historisch ensemble rondom de centrale historische as blijven beeldbepalend en vormen straks het rijke decor voor nieuwe ontwikkelingen. Tezamen met een focusgroep, waar bewoners en belanghebbenden in deelnamen, is er in een interactief proces aan de verschillende planonderdelen gewerkt.